portfolio
Category :
桌面式智慧卡阅读机

超薄桌面式非接触式智慧卡阅读机

– USB 介面 (PL2303 虚拟COM 埠)

– RS232 介面

– PC 的 USB 埠的电源取电

– 可选 NXP MIFARE 技术

– 红色、绿色和橙色 LED

– 内部蜂鸣器

– 刷卡后卡序号输出到PC 机 COM 埠

– 用户自定读卡机 韧体(可选)

– 读卡机韧体可更生

 

 USB

 键盘